Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère.


Кирилова, Веска (2009) Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère. – В: 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 17–26, ISBN: 978 – 954 – 524 – 673 – 9. COBISS.BG-ID 1230260196


 Статията разглежда ролята на социокултурния компонент при обучението по чужд език като един от гарантите за успешна комуникация.
  Статия
 acquisition de la compétence socioculturelle, langue étrangère


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13573
 Веска Кирилова

1. Димитрова, Д. Юбилеен сборник, Проглас, 2009, т. 18 (1), В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1182872804. Цитат на с. 147.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/