Хуморът в хуманитарстиката. Humour in the humanites. „ХУМОРЪТ: ПРОЧИТИ, ПРАКТИКИ, ТЕХНИКИ” (Съст. Д. Генова, Ст. Станоев), Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2013


Константинова, Даниела (2014) Хуморът в хуманитарстиката. Humour in the humanites. „ХУМОРЪТ: ПРОЧИТИ, ПРАКТИКИ, ТЕХНИКИ” (Съст. Д. Генова, Ст. Станоев), Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2013 Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХIIII, 2014 (2), с. 131–134 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1273955300


 
  Рецензия
 хумор, литература, език, култура, хуманитаристика
 Издадено
  13572
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/