Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhesion


Кирилова, Веска (2008) Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhesion Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език", май 2007. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова, М. Христова. В. Търново: “ Астарта”, 2008, с. 171–180, ISBN: 1313 – 4086. COBISS.BG-ID 1233468900


 Статията е посветена на рекламния текст, разгледан от езикова и прагматична гледна точка, като се акцентира на процеса на убеждаване и приобщаване на читателя/зрителя към етичния свят на гаранта.
  Статия
 message publicitaire


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13571
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/