Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността.(Иванова Г., Смрикаров А.)


Тодоров, Георги (2003) Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността.(Иванова Г., Смрикаров А.) Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’03, Gabrovo , стр.280-284


 
  
 
 
  1357
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/