Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език


Кирилова, Веска (2007) Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език Сб. от конф. ""Съвременно образование и чужд език, май 2006. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: Изд. Астарта, 2007, с. 113–121, ISBN: 978 – 954 – 350 – 36 – 9. COBISS.BG-ID 1244115684


 Статията анализира някои случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език.
  Статия
 фонетична интерференция, обучение, френски език


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13569
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/