За декодирането на някои поговорки във френски, испански и български език


Кирилова, Веска (2005) За декодирането на някои поговорки във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 97–105, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. COBISS.BG-ID 1044244708


 Статията разглежда ролята на езиковите и на някои паралингвистични фактори при декодирането на поговорките във френския, испанския и българския език. Обърнато е внимание на социо и ентокултурния фактор при интерпретирането им.
  Статия
 декодиране, поговорки, френски, испански, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13567
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/