Словашката славистика вчера и днес. Slovenská slavistka včera a dnes. Peter Žeňuch (ed.) Bratislava: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 с.


Константинова, Даниела (2013) Словашката славистика вчера и днес. Slovenská slavistka včera a dnes. Peter Žeňuch (ed.) Bratislava: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 с. Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХII, 2013 (2), с. 191–195 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13566
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/