Произнасяне на абревиатурите във френски, испански и български език


Кирилова, Веска (2005) Произнасяне на абревиатурите във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 91–97, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. COBISS.BG-ID 1044244708


 Статията анализира абревиатурите въз основа на начина им на произнасяне във френския, испанския и българския език и се търсят причините, довели до възникването на произносителни различия при някои от тях в трите езика.
  Статия
 Произнасяне, абревиатурите, френски, испански, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13565
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/