Z u z a n a P r o f a n t o v á a kolektív. Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989.(Зузана Профантова и колектив. Ценност на промяната – промяна на ценността. Демаркационната 1989 година.)


Константинова, Даниела (2012) Z u z a n a P r o f a n t o v á a kolektív. Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989.(Зузана Профантова и колектив. Ценност на промяната – промяна на ценността. Демаркационната 1989 година.) Български фолклор: ИСЛЯМ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ 5, София: БАН, Институт за етнология флклористика, ХХХVІIІ, 2012 (3–4) (5), с. 174–177 ISSN 0323-9861 COBISS.BG-ID 1255387364


 
  Рецензия
 Словакия, ЧССР, ценности, демократична промяна, 1989


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13564
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/