Църква. Общност. Общество, ISBN 978-954-439-016-5


Стоядинов, Мариян (2009) Църква. Общност. Общество, ISBN 978-954-439-016-5 Изд. Праксис, Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 църква, общение, съборност, общество


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13563
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/