Божията благодат. Богословско изследване


Стоядинов, Мариян (2007) Божията благодат. Богословско изследване Велико Търново


 
  Монография
 благодат, догмат, етимология, гносеология, триадология, христология, пневматология
 Издадено
  13562
 Мариян Стоядинов

10. Риболов, Св. Възвръщане към мистичния опит на отците. Учението за нетварните божествени енергии в гръцкото богословие на ХХ век, С., Синодално издателство, 2014, с. 75

11. Риболов, Св. Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, С., Синодално издателство, 2014, с. 154

12. Риболов, Св. Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, С., Синодално издателство, 2014, с. 242.

3. Булева, М. Идеята за хармония. Върху старогръцки, византийски и латински текстове. Н.п. 2009, с. 437

4. Булева, М. Идеята за хармония. Върху старогръцки, византийски и латински текстове. Н.п. 2009, с. 442

5. Тутеков, Св. Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), ВТ, 2009, с. 199.

6. Тутеков, Св. Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), ВТ, 2009, с. 24.

7. Тутеков, Св. Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), ВТ, 2009, с. 418

8. Тутеков, Св. Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), ВТ, 2009, с.78.

9. Тутеков, Св. Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, 2009, с. 131.

1. Риболов, Св. Преданието – битието на Църквата и историческото време. Богословска мисъл, 1, 2008, с. 182.

2. Тенекеджиев, Е. Утвърждаване на апостолското предание през ІІ век. Богословската мисъл през първите три века. Догматико-патрологичен анализ, т. І. С. 2008 (библиография).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/