Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език


Кирилова, Веска (2004) Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Октовмри 2003. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 84–88, ISBN– 954–8324–52–0. COBISS.BG-ID 1043593700


 В статията са анализирани случаите на ортографична интерференция на / J / във френския и испанския език
  Статия
 Ортографична интерференция, / J /, френски, испански език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13560
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/