Sin-Politics-Metanoia: the Churches after the Century of Ideologies


Стоядинов, Мариян (2010) Sin-Politics-Metanoia: the Churches after the Century of Ideologies Communismus im Rückblick, Ingeborg Gabriel/Cornelia Bystricky (Hg.), Mathias-Grünewald-Verlag, Wien, 2010, pp. 216-230, ISBN 978-3-7867-2851-1.


 
  Част от книга / Глава от книга
 ideology, christianity, Church, communism


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13557
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/