За някои особености в използването на понятието ενέργεια в Capita Syllogistica на св. Марк Ефески


Стоядинов, Мариян (2012) За някои особености в използването на понятието ενέργεια в Capita Syllogistica на св. Марк Ефески Теологикон, Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, т. 1, 2012, с. 226-236, ISBN 978-954-400-848-2


 
  Статия
 Фераро-Флорентински събор, енергия, триадология


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13556
 Мариян Стоядинов

1. Риболов, Св. Възвръщане към мистичния опит на отците. Учението за нетварните божествени енергии в гръцкото богословие на ХХ век, С., Синодално издателство, 2014, с. 76

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/