Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език.


Кирилова, Веска (1998) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език. Проглас, 1998, бр. 1. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 141–149, ISSN 0661–7902. COBISS.BG-ID 1142462180


 Статията предлага някои размисли относно класификацията на обстоятелственото пояснение за време в българския и френския език въз основа на времевата ос.
  Статия
 класификация, обстоятелствено пояснение за време, френски, български език.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13553
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/