Влияние на съвременните информационни и комуникационни технологии върху университетското образование (Смрикаров А.С., Георгиева Г.)


Тодоров, Георги (2002) Влияние на съвременните информационни и комуникационни технологии върху университетското образование (Смрикаров А.С., Георгиева Г.) Сб.н.тр. Научна конф. РУ "Ангел Кънчев"


 
  
 
 
  1355
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/