За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози


Кирилова, Веска (1994) За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози Сб. от конф. "La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale", Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo. du 5 au 7 Novembre 1992, 1994, с. 361-369, ISBN: 9954 – 524 – 087 - 3. COBISS.BG-ID 1027221732


 В статията са анализирани някои грешки при употреба на френските предлози и се предлага система от упражнения, които да спомогнат за правилното им усвояване.
  Статия
 употреба, френски предлози, грешки


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13548
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/