Кирилова, В. и др. За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози // La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale. Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo / В. кирилова; А. Стоянова/, V.Tarnovo: PU, 1994. - с. 361-369. ISBN: 9954 – 524 – 087 – 3.


Димитрова, Веска (1994) Кирилова, В. и др. За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози // La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale. Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo / В. кирилова; А. Стоянова/, V.Tarnovo: PU, 1994. - с. 361-369. ISBN: 9954 – 524 – 087 – 3. В. Търново


 В статията са анализирани някои грешки при употреба на френските предлози и се предлага система от упражнения, които да спомогнат за правилното им усвояване.
  Доклад
 употреба, френски предлози, грешки
 Издадено
  13548
 Веска Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/