Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език


Кирилова, Веска (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 116 с., ISВN 978–954–524–790–3. COBISS.BG-ID 1238081252


 Сборникът с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език е разделен на три основни части – “Диктовки”, “Текстове за превод” и “Граматични тестове”. Текстовете са последвани от обяснителни бележки, отнасящи се до лексикалните, фразеологичните, правописните и граматически особености, които съдържат.
  Учебник / Учебно помагало
 подготовка, кандидатстудентски изпит, френски език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13546
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/