Donne-moi ta main… et prends lа mienne… Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език


Кирилова, Веска (2000) Donne-moi ta main… et prends lа mienne… Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език В.Търново: Изд. “Слово”, 2000, 80 с., ISBN 954 439 625-Х. COBISS.BG-ID 1035381988


 Сборникът съдържа 10 примерни варианта за конкурсния изпит по френски език, включващи диктовка, превод, граматичен тест, четене с разбиране и е предназначен за кандидат-студенти, полагащи изпит по френски език.
  Учебник / Учебно помагало
  примерни тестове, конкурсен изпит, френски език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13545
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/