Целостта и системността в диалектиката.


Христов, Христо (1987) Целостта и системността в диалектиката. Сборник ЮНС "Чл.кор. Ал.Бурмов", В.Търново, 1987, 409-415.


 Същност и измерения на диалектиката като теория за цялото.
  Доклад
 Диалектически метод, системно единство.
 Издадено
  13541
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/