Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht. - BDV Magazin, 2015 (1), pp. 46-52. Print ISSN 1310-6228 COBISS.BG-ID 1234391012


Коева, Янка (2015) Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht. - BDV Magazin, 2015 (1), pp. 46-52. Print ISSN 1310-6228 COBISS.BG-ID 1234391012 BDV Magazin H. 1, Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012


 Разглежда се езиковата дейност "говорене" в чуждоезиковото обучение и стратегиите за преодоляване на трудоностите в обучението по немски език като чужд.
  Статия
 Sprechen, Sprechfertigkeit, Schwierigkeiten und Ängste beim Sprechen


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13540
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/