Мултимедийни протоколи през Интернет:RSVP, RTP, RTCP, RTSP (Щерев Й., М.Тодорова)


Тодоров, Георги (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет:RSVP, RTP, RTCP, RTSP (Щерев Й., М.Тодорова) Proceedings of the Intern. Scientific Conf. on Energy and Information Systems and Technologies , Bitola, pp.314-319.


 
  
 
 
  1354
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/