Човешката битийност - модели и проблеми.


Христов, Христо (1997) Човешката битийност - модели и проблеми. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 97, Научни трудове, Кн.55, В.Търново, 1997, 409-415.


 Методологически подходи при решаване на антропологическия проблем.
  Доклад
 Методология и антропология.
 Издадено
  13539
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/