Индивидуално и универсално в проблема за човека.


Христов, Христо (1998) Индивидуално и универсално в проблема за човека. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 98, Научни трудове, Кн.62, В.Търново, 1998, 393-400.


 Проблемът за родовото и индивидуално-личностното в определеността на човека
  Доклад
 Същност и структура на човека.
 Издадено
  13538
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/