Човекът - общуване и солидарност.


Христов, Христо (2001) Човекът - общуване и солидарност. Общества в преход - теория и практика. ЕИЦ - Доклади от Шеста МНК, В.Търново, 2001, 50-57.


 Човешката индивидуалност в процеса на социализация и интеграция.
  Доклад
 Човекът като субект и обект на социално общуване.
 Издадено
  13537
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/