/в съавт. с Устапеткова Ж./ Икономически интереси, култура и политика в контекста на обединена Европа.


Христов, Христо (2004) /в съавт. с Устапеткова Ж./ Икономически интереси, култура и политика в контекста на обединена Европа. Национална идентичност и евроинтеграция, Межд.научно-практическа конференция, 2004, ГорексПрес, С., 2004, 53-59.


 Ролята на националната материална и духовна култура - особености и значение.
  Доклад
 Българското общество и процесът на евроинтеграция.
 Издадено
  13536
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/