Човекът - глобализация и идентификация


Христов, Христо (2005) Човекът - глобализация и идентификация Народопсихология и глобализация, Т.1, УИ ВТУ, В.Търново, 2005, 58-66.


 Преимущества и недостатъци на националното светоусещане в процеса на модернизация и интеграция.
  Доклад
 Национален характер, глобализационни процеси.
 Издадено
  13535
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/