Метафизично-антропологически измерения на философията


Христов, Христо (2005) Метафизично-антропологически измерения на философията Дни на науката 2005, СУБ, В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2005, 123-134.


 Философията като антропология, като самопознание и самоусъвършенстване на човека.
  Доклад
 Цел и смисъл на философстването като саморазкриване на човека като субект.
 Издадено
  13534
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/