Личностна реализация - нагласи и перспективи.


Христов, Христо (2006) Личностна реализация - нагласи и перспективи. Политика, Европейска интеграция и социална промяна. Доклади от ЮМНК "10 г. Философски ф-т, ВТУ, Т.ІІ, В.Търново, 2006, 139-147.


 Отношенията индивид-общество в перспективата на българската интеграция в ЕС.
  Доклад
 Личност, общество, Аз и другият.
 Издадено
  13533
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/