Човекът в системата на глобалните ценности.


Христов, Христо (2006) Човекът в системата на глобалните ценности. Дни на науката 2006, СУБ, В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2006, 120-128.


 Човекът като цел или средство в мегаисторически план.
  Доклад
 Човек, общество, глобални ценности.
 Издадено
  13532
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/