Човешката ситуация и проблемите на философската антропология.


Христов, Христо (2007) Човешката ситуация и проблемите на философската антропология. Дни на науката 2007, СУБ, В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2007, 240-249.


 Значение на "метафизиката на човека" в системата на философското знание като завършващ етап.
  Доклад
 Знанието за човека - като знание за света.
 Издадено
  13531
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/