Светогледни измерения и рефлексивност.


Христов, Христо (2008) Светогледни измерения и рефлексивност. Перспективи и наследство на философията в България, Т. 1, ННК "45 г.ВТУ и 15 г. ФФ", ИВИС, В.Търново, 2008, 150-169.


 Мястото на философската култура в самосъзнанието на българина, особености и перспективи.
  Доклад
 Философия, национален характер.
 Издадено
  13530
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/