Генетични алгоритми – приложение в експертните системи за планиране и управление на учебния процес (Стоянов Й.П.)


Тодоров, Георги (1998) Генетични алгоритми – приложение в експертните системи за планиране и управление на учебния процес (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 65, стр. 143-147.


 
  
 
 
  1353
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/