Фьодор Щербатской. Философското учение на будизма.


Момов, Митко (2012) Фьодор Щербатской. Философското учение на будизма. http://cebudiz.blogspot.bg/search?updated-max=2013-03-05T03:48:00-08:00&max-results=3&start=38&by-date=false


 Един от най-големите индолози и тибетолози на нашето време, Ф. Щербатской започва от 1904 да публикува преводи и изследвания в критически издания на Библиотека Будика. В тях полемизира европоцентристките западни изследователи на будизма. В неговите представи, философското учение придобива съзвучността с цялостна система от теоретични учения, понятийно-терминологичен апарат, претърпял значителни метаморфози за хилядолетната история на Индия. В него е прокаран път към отказ от основоположни за всяка една религия идеи признати за опора на моралността - за свръхестественото първоначало, за безсмъртната душа и за свободната воля. "Тази религия не познава нито Бог, нито безсмъртие на душата, нито свобода на волята".
  Учебник / Учебно помагало
 Бог, свободна воля, безсмъртна душа, дхарми, моментност, отговорвост, истинско знание
 Издадено
  13529
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/