Кой е Хелмут фон Глазенап? Взаимоотношение на религиите: Веданта и Будизъм.


Момов, Митко (2010) Кой е Хелмут фон Глазенап? Взаимоотношение на религиите: Веданта и Будизъм. сп. Идеи, октомври, 2010, кн. 3, година 2, 67- 75


  Авторът е съзвучет както с "вътрешните" резултати на тясно профилиран изтоковед, така и "външното" им представяне достъпно за различни публики. Той синтезира общите разновидности будизъм - махаяна и хинаяна - и формулира отличаващото ги. "Веданта и будизъм са главни направления в индийската философска мисъл. Доколкото израстват върху една и съща духовна почва, имат много общи основни положения. Двете твърдят, че Вселената периодично и последователно възниква, съществува и изчезва, че този процес няма нито начало, ни край. И двете признават причинно- следствената връзка, на резултата от действието с неговата причинна /карма/, и прераждането, продиктувано от тази връзка. И двете признават преходността и, оттук плачевния характер на индивидуалното съществуване в света; и двете признават постепенното достигане на освободително знание посредством отказ и медитация и състояние на блаженство и безметежност, в което изчезват завинаги всички светски пророци. В първоначалния си, обаче вид, двете доктрини силно се отличават."
  Статия
 причинно-зависимо възникване; anatman (не-душа); Atman; будизъм, веданта
 Издадено
  13528
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/