Историчното в антропологически контекст.


Христов, Христо (2008) Историчното в антропологически контекст. Дни на науката 2008, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2008, 130-139.


 Интерпретиране на историята като разгръщане на същностните сили на човека.
  Доклад
 История, структура на човека.
 Издадено
  13527
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/