Човекът като модел на битийна цялостност


Христов, Христо (2009) Човекът като модел на битийна цялостност Дни на науката 2009, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2009, 161-170.


 Идеята за човека като еволюционна цел и реализация на универсалното начало.
  Доклад
 Човек, цел и смисъл на съществуващото.
 Издадено
  13526
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/