Философска култура и светогледни модели


Христов, Христо (2010) Философска култура и светогледни модели България и българите в Европа, ЮНС, "65 г. СУБ и 45 г. Великотърновски клон на СУБ, В.Търново, 2010, 115-124.


 Значението на философията за моделиране на съвременния светоглед в България.
  Доклад
 Светоглед, философска визия, български традиции
 Издадено
  13525
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/