Структура на човешката битийност


Христов, Христо (2010) Структура на човешката битийност Дни на науката 2010, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2010, 123-131


 Идеи за философско структуриране на системата на човешкото битие.
  Доклад
 Метафизическа структура, човек.
 Издадено
  13524
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/