Измерения на хуманизма


Христов, Христо (2011) Измерения на хуманизма Дни на науката 2011, СУБ В.Търново, "Фабер", Т.1, В.Търново, 2011, 369-378.


 Проблемът за хуманизма и съвременното общество.
  Доклад
 Хуманизъм, съвременност.
 Издадено
  13523
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/