Етически измерения на антропоцентризма.


Христов, Христо (2013) Етически измерения на антропоцентризма. Дни на науката 2012, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2013, 369-378.


 Етиката като реализация на философията на човека.
  Доклад
 Етика, антропология.
 Издадено
  13522
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/