Навременна среща с философската класика /А.Шопенхауер. Афоризми за житейската мъдрост, С., 1992/


Христов, Христо (1992) Навременна среща с философската класика /А.Шопенхауер. Афоризми за житейската мъдрост, С., 1992/ Великотърновски вестител, №4, 13.03.1992.


 Актуалността на мъдростта на А.Шопенхауер
  Отзив
 Българско издание на "Афоризми..."
 Издадено
  13520
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/