Компютърният проблем Y2K


Тодоров, Георги (1999) Компютърният проблем Y2K Дни на науката. Великотърновски клон на СУБ, стр.145-152


 
  
 
 
  1352
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/