Лексема депутат в разных стилях современного русского и современного болгарского языков: проблемы перевода


Хънтов, Владимир (2016) Лексема депутат в разных стилях современного русского и современного болгарского языков: проблемы перевода Материалы IV Международной научной конференции „Стилистика сегодня и завтра”. Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Москва, 2016, с. 587-591. ББК 76, С80.


 Разглеждат се редица проблеми, съпътстващи превода на лексемата депутат, свързани с различни функционални стилове на съвременния руски и съвременния български език.
  Доклад
 депутат, современный русский язык, современный болгарский язык, проблемы перевода, функциональный стиль


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13517
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/