Проблеми при превода на наименованията на руските субекти на федерацията на български език


Хънтов, Владимир (2016) Проблеми при превода на наименованията на руските субекти на федерацията на български език Дни на науката 2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Велико Търново, 2016, стр. 62-72. ISSN 1314-2283.


 Разгледани са редица проблеми от езиков и юридически характер, свързани с превода на наименованията на субектите на Руската федерация на български език.
  Доклад
 юридически превод, Руска федерация, субекти на федерацията


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13516
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/