Болгарские лексические и фразеологические единицы, параллели и аналоги в тексте „Тихого Дона” Михаила Шолохова


Хънтов, Владимир (2015) Болгарские лексические и фразеологические единицы, параллели и аналоги в тексте „Тихого Дона” Михаила Шолохова Текст: структура, семантика, стилистика. Сборник статей по итогам международной конференции памяти доктора филологических наук, профессора Е.И. Дибровой. В двух частях. Часть 1. РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова, Москва, 2015, стр. 148-154. ISBN 978-5-8288-1568-5.


 Разглеждат се редица български лексикални единици, фразеологизми и реалии, използвани в текста на „Тихия Дона” от Михаил Шолохов.
  Доклад
 болгарские лексические единицы, болгарские фразеологические единицы, болгарские реалии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  13514
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/