Рассказ “Судьба человека” и гражданское мужество Михаила Шолохова


Хънтов, Владимир (2010) Рассказ “Судьба человека” и гражданское мужество Михаила Шолохова Опыт международных гуманитарных исследований в российском и европейском образовательном пространстве. Сборник научных статей. Славянск-на-Кубани, 2010, стр. 21-27. ISBN 978-5-902524-96-0.


 Разглеждат се някои неизследвани досега аспекти в текста на разказа "Съдбата на човека" от Михаил Шолохов. Те характеризират по нов начин неговото отношение към все още нерешени в Русия нравствени и политически проблеми, свързани с Втората световна война.
  Статия
 рассказ “Судьба человека”, гражданское мужество, Михаил Шолохов


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  13513
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/