За едно ново лексикално значение на глаголите от видовата двойка отцепя – отцепвам


Хънтов, Владимир (2009) За едно ново лексикално значение на глаголите от видовата двойка отцепя – отцепвам Дни на науката 2008. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Велико Търново, 2009, стр. 22-27. ISBN 978-954-400-078-2.


 Анализира се ново, все още не фиксирано в българските тълковни речници лексикално значение на глаголите от видовата двойка отцепя – отцепвам.
  Доклад
 лексикална семантика, видова двойка глаголи, отцепя – отцепвам




 Издадено
  13512
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/