О некоторых лексико-семантических и словообразовательно-мотивационных проблемах при словах россиянин и русский


Хънтов, Владимир (2009) О некоторых лексико-семантических и словообразовательно-мотивационных проблемах при словах россиянин и русский Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник. Велико Търново, 2009, стр. 26-32. ISBN 978-954-524-673-9.


 Разглеждат се най-важните лексикално-семантични проблеми, свързани със словообразувателната мотивация на думите россиянин и русский.
  Статия
 лексическая семантика, словообразовательная мотивация
 Издадено
  13510
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/