Internet – среда за дистанционно обучение.


Тодоров, Георги (1998) Internet – среда за дистанционно обучение. Сб.н.тр. н.конф. “Интернет – среда за нови технологии”, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, стр.197-201


 
  
 
 
  1351
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/